Har herzel

הר הרצל


אוקטובר 2013 : פרויקט משותף עם  אדר'- צבי הראל, טלי זרחיה פרומוביץ ושירלי לוי.  הצעה למתחם הכניסה להר הרצל בירושלים במסגרת תחרות פומבית.        לטקסט הסבר